NAŠA ZGODBA

FELDENKRAIS for Business™ metoda se je začela razvijati leta 2016, pod okriljem Garet Newell, direktorice Feldenkrais izobraževalnega ITC centra v Angliji, ki je leta 2017 izdala knjigo The Feldenkrais Method for Executives Coaches, Managers, and Business Leaders, s katero je začrtala osnovne smernice metode. Leta 2018 je Lucija Zmajšek na podlagi knjige razvila FELDENKRAIS for Business™ metodo. V začetku leta 2019 je Fakulteta za šport, Univerze v Ljubljani, opravila neodvisno raziskavo o učinkih metode na zaposlene, v kateri je sodelovalo več kot 90 zaposlenih podjetja Lek. Rezultati so pokazali velike izboljšave, tako na področju gibalnih in kognitivnih sposobnostih zaposlenih, kot tudi na psihološkem področju premagovanja stresa in izgorelosti.

1. ZAČETKI METODE

Pionirka metode je Garet Newell, ki je po diplomi pri dr. Moshu Feldenkraisu leta 1994 postala ena prvih trenerjev FM v Evropi in prva v Veliki Britaniji. Garet danes deluje kot direktorica Mednarodnega izobraževalnega centra za Feldenkrais metodo v Angliji.V knjigi The Feldenkrais Method for Executive Coaches, Managers, and Business Leaders, za katero je črpala izkušnje iz svoje 30-letne prakse je ustvarila posebno serijo lekcij zavedanja preko gibanja(Awareness Through Movement-ATM), ki so namenjene uporabi v poslovnem svetu. S tem je ustvarila temelj in razvojne smernice nove metode FELDENKRAIS for Business™.

2. SPECIALIZACIJA, IZPOPOLNJEVANJE

Po uspešno opravljenem 4-letnem študiju Feldenkrais metode na Dunaju, je Lucija Zmajšek pod mentorstvom Garet Newell dobila idejo za metodo FELDENKRAIS for Business™. V Sloveniji je Lucija Zmajšek ustanovila ekipo, ki se ukvarja z nadaljnjim razvojem metode, hkrati pa je njena edina učiteljica v Sloveniji. Lucija in Garet pospešeno nadaljujeta z razvojem in vključevanjem metode v poslovni svet, hkrati pa načrtujeta njeno globalno širitev.

3. DR. MOSHE FELDENKRAIS

Feldenkrais metoda je v samem vrhu na področju razvoja somatskih terapij in izobraževanj. Osnovana je na delu dr. Moshe Feldenkraisa in njegovega znanja s področij fizike, inženiringa in juda. Metoda združuje umetnost in znanost človeškega gibanja. Feldenkrais je razumel, da se vzorci vsakodnevnega delovanja in drže odražajo v mišljenju, čutenju, čustvovanju in samopodobi posameznika. Pomanjkanje zavedanja teh vzorcev vodi do navad, ki lahko omejijo posameznikov potencial in so osnova težav s psihičnim in fizičnim zdravjem. Feldenkraisevo vodilo je bilo: »Ko veš kaj delaš, lahko narediš, kar želiš.« Feldenkrais metoda je unikatna, saj temelji tako na mehanskih kot tudi nevroloških principih, uči pa se jo skozi enostavne in praktične lekcije, zato lahko trdimo, da je metoda raziskovalna in izobraževalna.
Feldenkrais je skrbno preučeval naravno razvojno gibanje dojenčkov in malčkov. Metodo je osnoval na otroški radovednosti za učenje in odkrivanje in to združil v neskončno število možnih lekcij. Feldenkrais metoda ima širok spekter učinkovanja. Izboljša tako tehniko izvedbe na različnih področjih (gledališče, ples, glasba in šport), pomaga pri rehabilitaciji po poškodbah, operacijah ali travmah. Prispeva k zmanjšanju kronične napetosti in bolečine, pomaga starejšim ohraniti vitalnost in je pomemben učni pripomoček otrokom z nevrološkimi ali gibalnimi težavami.
FELDENKRAIS for Business™ metoda temelji na enaki osnovi.

4. BLAGOVNA ZNAMKA

V letu 2018 smo po skrbnem premisleku ustanovili novo blagovno znamko FELDENKRAIS for Business™ pod katero se sedaj izvajajo vse aktivnosti. Znamka temelji na Feldenkrais metodi, hkrati pa je posebej prilagojena potrebam poslovnega sveta.

5. ŠTUDIJA UČINKOVITOSTI METODE

Leta 2019 je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, izvedla neodvisno pilotsko študijo učinkovitosti metode FELDENKRAIS for Business™ v poslovnem svetu. 3-mesečna študija je bila izvedena v podjetju Lek. V raziskavi je sodelovalo več kot 90 zaposlenih. Vadbe pod vodstvom Lucije Zmajšek so potekale dvakrat tedensko. Meritve je izvedla Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani pred začetkom in po koncu programa. Analiza rezultatov študije je pokazala statistično povečanje tako gibalnih kot kognitivnih sposobnosti vadečih, prav tako se je pokazal znaten napredek na področju soočanja s stresom in izgorelostjo ter motivacije za delo.

6. IZVAJANJE METODE

Danes lahko dokazano trdimo, da je FELDENKRAIS for Business™ unikatna metoda, usmerjena v reševanje težav poslovnega sveta. Je ena redkih, če ne edina metoda, ki jo je enostavno izvajati na delovnem mestu, med delovnim časom, v poslovnih oblačilih. Pozitivni učinki metode so bili dokazani na podlagi znanstvene raziskave, izpeljane s strani neodvisne institucije.
Metoda se deli na individualne lekcije (Functional Integration – FI), primerne za vodstveni kader, pri katerih učitelj prilagodi vadbo posamezniku, skupinske lekcije (Awareness Through Movement – ATM), kjer učitelj vadbo prilagodi zahtevam skupine oz. podjetja in usmerjene lekcije (Targeting Functional Integration – TFI), ki izboljšajo zelo specifično področje in so namenjene dogodkom.
Kot glavni cilj za leto 2020 in 2021 smo si zadali promocijo in širitev metode. V teku so priprave za izobraževanja novih učiteljev in nadaljevanje izvajanja programa v slovenskih in britanskih podjetjih.

O NAS

GARET NEWELL je po univerzitetni diplomi iz umetnostne zgodovine in magisteriju iz plesa v izobraževanju postala ena redkih učenk pri dr. Moshe Feldenkraisu ter leta 1983 diplomirala na njegovem zadnjem usposabljanju, ki je potekalo v Ameriki in Izraelu. Od leta 1984 poučuje in širi Feldenkrais metodo v Angliji in ima ključno vlogo pri uveljavljanju metode Feldenkrais med širšo javnostjo. Med drugim, je 14 let učila Feldenkrais metodo na University of London, v okviru delavnic »International Workshop Festival«. Garet Newell deluje kot izobraževalna direktorica mednarodnega izobraževalnega centra »Feldenkrais International Training Centre Ltd«. Pri poučevanju je znana po svoji jasnosti, skrbnosti in humorju ter prenašanju bogatih izkušenj in inovativnega razmišljanja v izobraževanja. Zato je vabljena k poučevanju v različnih izobraževalnih programih po vsem svetu.

GARET NEWELL je pionirka FELDENKRAIS for Business™ metode, ki s svojim bogatim znanjem in izkušnjami skrbi za splošni razvoj metode.

LUCIJA ZMAJŠEK je 1997 diplomirala na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. V mladosti je bila izjemno uspešna atletinja in osvojila številne medalje v tekih na 100 do 400 metrov.
Svojo izobraževalno pot je nadaljevala s štiriletnim študijem Feldenkrais metode na Dunaju in nadgradila v Londonu z razvojem FELDENKRAIS for Business™ metode pod mentorstvom Garet Newell. Tako je postala edina Feldenkrais učiteljica v Sloveniji, ki je specializirana za metodo FELDENKRAIS for Business™. Lucija in Garet trdno sodelujeta pri skupnem cilju: kako metodo uspešno predstaviti in vpeljati v poslovni svet.

LUCIJA ZMAJŠEK pripravlja in izvaja programe FELDENKRAIS for Business™ metode in skrbi za mednarodno širitev in izobraževalne programe.

Doc. dr. PETRA ZALETEL je profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka predmetov Ples, Aerobika in Fitnes. Med drugim skrbi tudi za kondicijske priprave vrhunskih športnikov. Je avtorica in soavtorica preko 20 znanstvenih člankov, 80 strokovnih člankov in 8 knjig. Ima tudi preko 30 prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah in je bivša vrhunska športnica plesalka.

Doc. dr. PETRA ZALETEL izvaja raziskovalni del FELDENKRAIS for Business™ programa, skrbi za pripravo in izvedbo meritev, njihovo analizo in interpretacijo ter pripravo znanstvenih publikacij.