ŠTUDIJA KORISTNOSTI IZVAJANJA METODE FELDENKRAIS for Business™

Študija, ki jo je opravila Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani v enem od največjih farmacevtskih podjetij v Sloveniji, Lek, član skupine Sandoz, je pokazala, da metoda pri redno vadečih vidno izboljša kognitivne, gibalne in psihološke sposobnosti.

FELDENKRAIS for Business™ je metoda, ki se je razvila iz svetovno priznane Feldenkrais metode in je posebej prilagojena poslovnemu svetu, z namenom izboljšanja počutja, zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenega.
Pozitivne učinke metode FELDENKRAIS for Business™ smo nedavno raziskali in potrdili s pomočjo neodvisne pilotske študije, ki jo je izvedla Fakulteta za šport Univerze Ljubljana, pri enem največjih slovenskih podjetij – Lek d.d.

FELDENKRAIS for Business™ scientific research

PILOTSKA ŠTUDIJA

Glavni cilj pilotske študije je bil, da v realnem okolju podjetja, na večji skupini zaposlenih, preverimo kako učinkovito je FELDENKRAIS for Business™ metoda dejansko prilagojena poslovnemu svetu in ali je njeno izvajanje možno v delovnem okolju, v poslovnih oblačilih, ter kako redno izvajanje metode vpliva na izboljšanje kognitivnih in gibalnih sposobnosti zaposlenih.

3-mesečno pilotsko študijo smo izvajali v prostorih podjetja Lek d.d.. Pri raziskavi je sodelovalo več kot 90 zaposlenih, z različnih organizacijskih položajev.

FELDENKRAIS for Business™ Awareness Through Movement – ATM Group Lessons

V okviru študije, je vadbo izvajala edina Feldenkrais učiteljica specializirana za metodo FELDENKRAIS for Business™ v Sloveniji – Lucija Zmajšek, po vnaprej skrbno pripravljenem programu, ki je nastal v sodelovanju z Garet Newell, pionirko metode. Vadba je potekala zjutraj pred začetkom delovnega dne (med 7 in 9 uro), v štirih skupinah z med 20 in 25 zaposlenimi. Vadbe so trajale do 30 minut, dvakrat tedensko. Meritve smo izvedli pred in po koncu izvajanja 3-mesečnega programa.

REZULTATI PILOTSKE ŠTUDIJE

Po zaključeni 3-mesečni vadbi, je analiza raziskave pokazala presenetljive rezultate;

Na področju gibalnih sposobnosti smo pri vadečih ugotovili, da je prišlo v treh mesecih do statistično povečane gibljivosti telesa, povečane sposobnosti koordiniranega in bolj ritmičnega gibanja, lahko bi rekli tudi iznajdljivosti pri reševanju problemov.

FELDENKRAIS for business™ Scientific Research

Rezultati so pokazali izboljšave v moči telesa, prav tako smo dobili statistično značilno boljše rezultate v ravnotežju na eni nogi, tako na celi, kot tudi na prstih.

Na področju kognitivnih sposobnosti smo ugotovili, da se je izboljšalo prostorsko reševanje problemov, iznajdljivost, iskanje rešitve kljub frustraciji, kar se kaže tudi v boljši komunikaciji in zadovoljstvu s samim seboj.

Na področju psiholoških dimenzij zadovoljstva z življenjem (Matej Tušak) smo ugotovili, da so zaposleni veliko bolj samozavestni, so prepričani, da lahko naloge opravijo suvereno, da lahko dosežejo svoje cilje in zaupajo vase in v svoje sposobnosti.

Raziskava je pokazala da se lažje soočajo s stresom in so manj anksiozni, bolj sproščeni, da se lažje skoncentrirajo in bolj uživajo v svojem življenju. Preizkušanci trdijo, da so na splošno bolj zadovoljni s svojim življenjem, da so veseli.

FELDENKRAIS for business™ Scientific Research, table comparison

Na področju izgorelosti jih je na koncu našega programa veliko manj poročalo o izgorelosti, (»delo me mentalno obremenjuje, izgubljam motivacijo za delo, sem nenehno utrujen, ne morem se spočiti, delo mi pobere vso energijo…«), kar je osnova za zadovoljno in produktivno delo v podjetju, kakor tudi nujno za zmanjšanje problema absentizma v večjih podjetjih.

Med pilotsko študijo smo izvedli tudi anonimno neobvezno anketo katere se je udeležilo več kot 50 vadečih, ki je pokazala, da 80% udeležencev meni da vadba koristi in pozitivno vpliva na njihovo počutje in se več kot 75% strinja s tem, da so pri vadbi prejeli uporabna in praktična znanja, ki jim pomagajo pri njihovem delu, vsi udeleženci pa so poudarili zadovoljstvo z načinom kako so vadbe vodene.

ZAKLJUČEK

FELDENKRAIS for Business™ je metoda, ki se je razvila iz svetovno priznane Feldenkrais metode in je posebej prilagojena poslovnemu svet, z namenom izboljšanja počutja, zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenega.

Metoda FELDENKRAIS for Business™ se je izkazala za učinkovit pristop, ki je posebej primeren za poslovni svet. Preko metode um in telo obravnavamo na celosten način, hkrati pa upoštevamo vse posebnosti poslovnega sveta. Z metodo občutke zadovoljstva s samim seboj in s svojim okoljem prenašamo v poslovni svet, zato delujemo bolj samozavestno, odločno, motivirano, produktivno, močno in zdravo, predvsem pa zadovoljno, radostno in prijazno.

V skladu s poslovnim svetom katerega metoda FELDENKRAIS for Business™ neposredno naslavlja, smo v okviru naših zmožnosti, raziskali tudi finančni vpliv uvedbe metode v podjetju. Rezultati so bili pozitivni; saj večje zadovoljstvo, manjši stres in zmanjšanje možnosti izgorelosti pri zaposlenih direktno vplivajo na bolniško odsotnost, absentizem in sposobnost kvalitetnega opravljanja dela. Preko tega lahko neposredno dokažemo, da uvedba metode FELDENKRAIS for Business™ pozitivno vpliva na kratkoročno in dolgoročno finančno sliko podjetja, sami stroški izvajanja pa se povrnejo po nekaj mesecih.

Za več informacij o študiji ali za predstavitev nas kontaktirajte.